• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/markovco/public_html/online/wp-content/themes/wplms/header.php on line 58
    Sign Up

 Продължителност: 9 сесии (за Онлайн Стандарт) или 12 сесии (за Онлайн Премиум)

Натовареност: 1 път седмично и до няколко часа самостоятлена работа през седмицата

Включва: 9 видео сесии от час и половина- два, въпросници, тестове, помагала, медитации

Език: Български

 Формат: Видео, Аудио, Текст

Методиката на обучението е разработена изцяло от екипа на Марков колеж. Програмата включва лекции (теоретична част), упражнения за саморефлексия, специално подбрани допълнителни материали за четене, множество поддържащи инструменти и упражнения за затвърждаване на ефекта от усвоените знания в ежедневни (лични, социални и работни) условия.


ЗАЩО ТАЗИ ТЕМА?

 

Изкуството да се отстояваш или т.нар Асертивност не е просто поведение. Тя е система от вярвания, нагласи, действия и реакции.

През асертивността ние всъщност се разкриваме на света – такива каквито сме, успяваме да изразим и отстоим своите ценности, нужди и вярвания.

Това е нашият начин да заявим на себе си и на останалите, че ние заслужаваме. Заслужаваме да бъдем такива, каквито сме. Заслужаваме да случваме целите си и да бъдем щастливи.

Като в същото време – и това е много съществен елемент от асертивността – признаваме и зачитаме правото на другите да бъдат себе си и да случват своите цели.

Асертивността – това е разбирането и нагласата, което ние в Марков колеж вярваме, че ни помага не просто да бъдем себе си, а и да взаимодействаме със света по един изключително зачитащ и конструктивен начин на принципа Печеля/Печелиш.

Асертивността е основополагаща за успеха и щастието ни! Защото по този начин ние си гарантираме, че постигаме НАШИТЕ цели, изразяваме НАШИТЕ желания, взаимодействаме с останалите през НАШАТА същност. И както знаем, успехът и щастието ни пряко зависят от взаимоотношенията, които изграждаме. Тогава когато те са базирани на взаимно уважение, зачитане, приемане и лична отговорност, тогава получваме истинско удовлетворение и високи резултати – било то в личен или професионален план.

 

ЗАЩО ДА ИЗБРЕШ ТОЧНО ТАЗИ ПРОГРАМА ПО АСЕРТИВНОСТ?

 

Тази програма е уникална по своята структура и методика. Първата подобна програма в света.
Защо? – защото освен много знание по отедлните аспекти на асертивността, инструменти за нейното повишаване и управление, упражнения, които ти дават самопознание и те придвижват напред, имаш възможност да преживееш уникално познание, чрез тренинги с коне. Когато учим нови умения, е изключително важно освен да сме запознати с това, от какви аспекти е изградено то и как да го развиваме ефективно, да можем да го тренираме и развиваме чрез практика.

Конете са невероятни учители, защото пред тях твоите комуникационни умения нямат толкова голямо влияние. Влияние имат твоята нагласа, твоето намерение и невербално общуване. Когато изразиш своята позиция и асертивност, чрез тези три аспекта и получиш положителен резултат, това означава, че си овладял изкуството на асертивността.

 


ПРОГРАМА:

На какво ще се учим:

Въвежда в програмата. Дава определения на основни понятия. Води към поставяне на цели за обучението и набелязване на области за работа. Запознава със саморефлексията и самонаблюдението като първите и най-основни навици, които да подкрепят изграждането на уменията за асертивност. Запознаване с основните принципи на асертивното поведение и първи стъпки към утвърждаването им.

На какво ще се учим:

Разглежда различните видове препятствия пред асертивността, с които се сблъскваме и част от които сами си поставяме понякога. Дава инструменти, насоки и идеи как да се справим с тях.

На какво ще се учим:

Посветена и на вярванията – как могат да ни ограничават и как да ни подкрепят в изграждането на асертивността ни. Инструменти и подходи.

На какво ще се учим:

Емоциите, нуждите и комуникацията ни към другите през призмата на асертивността е темата на сесията. Как разпознаваме, назоваваме и преживяваме емоциите и нуждите си и как ги комуникираме – модели и инструменти. Как да управляваме емоциите в посока автентичност, асертивност и ефективно взаимодействие с хората в живота ни.

 

На какво ще се учим:

Ще упражним модела на ННК за заявяване и отстояване на себе си. Ще разберем принципите на ННК и как те ни помагат да сме асертивни.

 

На какво ще се учим:

Задълбочаване на теми: факти и мнения, емоции, чуства, нужди, реакция – действия от ниво енергия не емоция

На какво ще се учим:

Типовете поведения, в които влизаме. По какво се отличава асертивното от пасивното или агресивното поведение. Как да разпознаем кога в кое поведение се намираме. Как да поддържаме фокуса върху асертивността. И как се справяме с агресивните доминиращи поведения у другите. Правата и отговорностите, които имаме. Това да ги познаваме е в основата на асертивността. Това е и единствения начин да ги отстояваме за себе си и да ги зачитаме у другите. Как ги отстояваме своите права? Как спазваме отговорностите си? Работа с конкретна ситуация.

На какво ще се учим:

Ролите, които играем и отговорността, която поемаме. Какво ни пречи да поемаме отговорност? И има ли случаи, в които поемаме повече отговорност, отколкото е необходимо? Как това пречи на общуването и асертивността ни? И как да запазим отговорността за себе и да подкрепим хората около нас да направят същото за себе си? Ще дадем конкретни инструменти и упражнения.

Поставяне на граници, отстояване на граници/мотивация; как да се справяме с доминиращо поведение към нас – инструмент; намерението – защо е толкова важно

 

На какво ще се учим:

Анализ на предизвикателна ситуация. Помощни въпроси, които ни помагат да открием пречки, вярвания, емоции, които възпрепятстват асертивността ни в конкретна ситуация и как да се справим с тях.

 

На какво ще се учим:

Обобщение и модел за подготовка за предизвикателна ситуация, в която да се отстоим.

 

ЗАЩО ТРЕНИНГ С КОНЕ?

  • Конете са прекрасни учители 

Те ни ангажират познавателно, емоционално, физически и духовно. Дават ни истинско обучение чрез преживяване, което води до реална и трайна промяна в поведението и мисленето ни. Чрез общуване с тях ние ставаме  по-чуствителни  към всяко  невербално поведение, с което общуваме с околните –  съзнателно или несъзнателно.

  • Конете не лъжат

Тяхната реакция е мигновенна, истинска, автентична и без дневен ред.Конете не ги интересува кои сме, каква кола караме, колко печелим. Ако те не вярват в нас, те просто няма да ни последват.

  • Конете са уникални комуникатори

Ние можем да съдим за качеството на нашата комуникация по отговора, който получаваме от конете. Тяхната реакция на всеки наш жест ще покаже какво наистина правим, а не какво си представяме, че правим.

Те изискват от нас да изградим доверие, да създадем  ясно, балансирано и уверено лидерство чрез невербална комуникация.

  • Конете са метафора и огледало

Конете представляват нашите взаимоотношения с околните. Конете отразяват нашите емоции, енергия и отношението ни към хората. Конете ни учат как да постигнем целите си, да балансираме емоциите си и да управляваме нашата енергия.


Какви резултати ще получиш?

 

Course Curriculum

Асертивност | Сесия 1 – Въведение и подготовка 01:14:00
Асертивност | Сесия 2 – Препятствия пред асертивността 01:00:00
Асертивност | Сесия 3 – Вярвания и асертивност 01:02:00
Асертивност | Сесия 4 – Емоциите и асертивността 00:50:00
Асертивност | Сесия 5 – Ненасилствена комуникация | Премиум версия 00:57:00
Асертивност | Сесия 6 – Какво е асертивността? 00:53:00
Асертивност | Сесия 7 – Ролите, които играем | Премиум версия 00:54:00
Асертивност | Сесия 8 – Анализ на предизвикателна ситуация 00:45:00
Асертивност | Сесия 9 – Обобщение – Премиум версия 01:04:00
2 STUDENTS ENROLLED

Търси

top
© 2017 Марков колеж.Всички права запазени.