ORG EIQ – Емоционална интелигентност

139 лв.


 Включва: 1 тест, доклад на резултатите

 Бонус: 1 час консултация със Светлана Маркова

Продължителност: 180 минути 

Ниво: Начинаещ, Напреднал, Мастър

Език: Български

 Формат: Онлайн въпросник, онлайн консултация


Категория:

Описание

Org-EIQ е инструмент за измерване на емоционалната интелигентност (EQ) в работата. Този фактор се оказва важен за всички професионални дейности, в които установяването и управлението на социални връзки, работата в екип или мрежа, управлението на хора и уменията за оказване на влияние върху другите има решаващо значение.

Измерва:

Себепознание: Познаване на собствените емоции; Себеприемане; Асертивност.

Саморегулация: Емоционален самоконтрол; Твърдост; Адаптивност.

Социална компетентност: Емпатия; Ориентация към другите; Организационна компетентност.

Умения за изграждане и управление на отношения: Работа в екип; Лидерство; Катализатор на промяната.

Още: Ориентация към резултати; Толеранс към стреса в работата; Оптимизъм; Баланс между личен живот и работа.

 


След като получим вашето плащане, нашият консултант Светлана Маркова ще ви изпрати инструкции за попълване на теста по е-мейл.