IST 2000 R – Умствена интелигентност

120 лв.


 Включва: 1 тест, доклад на резултатите

 Бонус: 1 час консултация със Светлана Маркова

Продължителност: 180 минути 

Ниво: Начинаещ, Напреднал, Мастър

Език: Български

 Формат:  Въпросник, попълнен на място в офиса; онлайн консултация


Категория:

Описание

 

Оценка на интелектуалните способности, аналитичното мислене и способността за учене
Тестът за оценка структурата на интелигентността (IST 2000-R) e най-новата версия на теста за оценка на когнитивните способности на Амтауер.

Тестът се основава върху теорията за интелигентността на Кетъл и Хорн, според която умението за решаване на проблеми зависи от две базисни функции – капацитет за преработка на информацията или флуидна интелигентност (gf) и знания, експертност или кристализирана интелигентност (gc).
Експертността (gc) представлява цялата съвкупност от знания (вкл. методи и правила за работа), с които разполага един индивид. Те са особено ефективни при решаването на вече познати проблемни ситуации. Затова, колкото е по-висока кристализираната интелигентност на едно изследвано лице, толкова по-разнообразни или сложни са проблемите, с които то може успешно да се справи.
За разлика от нея капацитетът за преработка на информацията (gf) може да се определи като чист потенциал за учене. Той е определящ за бързината и лекотата, с която едно лице усвоява нов опит и играе решаваща роля в случаите, когато то трябва да се справя с комплексни, трудни или непознати за него проблеми.


След като получим вашето плащане, нашият консултант Светлана Маркова ще ви изпрати инструкции за попълване на теста по е-мейл.