NEO PI-R Изследване на личността

216 лв.


 Включва: 1 тест, доклад на резултатите

 Бонус: 1 час консултация със Светлана Маркова

Продължителност: 180 минути 

Ниво: Начинаещ, Напреднал, Мастър

Език: Български

 Формат: Онлайн въпросник, онлайн консултация


Категория:

Описание

NEO PI-R е най-популярният тест в света, базиран върху доминиращата през последните години концепция за „Голямата Петорка” (Big Five).Петте фактора определят поведението в широк кръг от ситуации, включително в работата. Чрез него може да се измерят повечето компетентности като ориентация към постигане на резултати, инициативност, настойчивост, умения за работа в екип, умения за справяне в стресови ситуации и др.

 

Домейни:

 

N: Невротизъм – оценява емоционалната стабилност, фрустрационния толеранс, емоционалния самоконтрол, импулсивността и социалната увереност на изследваните лица.

E: Екстраверсия – оценява общителността, енергичността и активността на изследваните лица; асоциира се наличието на лидерски потенциал, способност за оказване на влияние върху другите, динамичност и предприемчивост.

О: Отвореност към нов опит – оценява творческите заложби и нагласите към промените на изследваните лица; асоциира се с гъвкавост, разкрепостеност на мисленето и притежанието на богата обща култура

A: Насоченост към другите – оценява нагласите на изследваните лица към работа в екип и взаимодействие с другите. Високите резултати са индикативни за добра адаптивност, мек характер и стремеж към сътрудничество, докато ниските показват гъвкавост, решителност, прозорливост, твърдост при вземането и прокарването на непопулярни решения и нагласа за конкуриране с останалите.

C: Съзнателност – оценява деловите умения и стила на работа на изследваните лица, тяхната воля, упоритост, способност за планиране на дейността и организираност; асоциира се с успешността при изпълнението на различни професионални роли, независимо от характера на конкретната работа или мястото на позицията в йерархичната структура на организацията


След като получим вашето плащане, нашият консултант Светлана Маркова ще ви изпрати инструкции за попълване на теста по е-мейл.