LJI – Ефективност на лидерските решения

192 лв.


 Включва: 1 тест, доклад на резултатите

 Бонус: 1 час консултация със Светлана Маркова

Продължителност: 180 минути 

Ниво: Начинаещ, Напреднал, Мастър

Език: Български

 Формат: Онлайн въпросник, онлайн консултация


Категория:

Описание

Тестът за оценка ефективността на лидерските решения (LJI) се базира върху теориите за ситуационното лидерство на Vroom & Yetton, 1973 и Hersey & Blanchard, 2000. Според тях добрият лидер се отличава не толкова с някакъв специфичен стил, а с вярната си преценка за ситуациите. Той съумява да открие най-подходящия подход за справяне с всеки проблем, включително и като променя лидерския си стил според конкретните обстоятелства.

В LJI моделът на Vroom и Yetton е операционализиран чрез кратки, разнообразни и внимателно подбрани сценарии, които дават възможност на изследваното лице да покаже зрелостта на своята лидерска преценка и умението си да бъде гъвкаво.

Резултатите от теста дават информация както за това колко често изследваното лице решава да използва даден лидерски стил (т.е. неговите предпочитания), така и за това колко често изборът на съответния лидерски стил е адекватен отговор на дадената ситуация (т.е. неговата ефективност).

Структура

Тестът се състои от 16 казуса, всеки от които с по 4 варианта за решение. Изследваното лице трябва да прецени доколко всяка една от предложените възможности подхожда на дадения проблем и да ги ранжира по целесъобразност. За разлика от повечето самооценъчни лидерски въпросници LJI е обективен тест, чийто резултати отразяват действителните способности на изследваното лице.


След като получим вашето плащане, нашият консултант Светлана Маркова ще ви изпрати инструкции за попълване на теста по е-мейл.