Вечерен обзор

21 лв.


 Продължителност: 20 минути 

 Ниво: Напреднал, Мастър

 Език: Български

 Формат: Аудио


Описание

С тази медитация за кратко време ще минеш през изминалия ден. От момента, в който си станал до момента на медитацията, ще бъдеш воден през цялото време.

Тази техниката помага да визуализираш изминалия ден по една полегата пътечка. Пътечката е сугестия за подсъзнанието. Покатерването по нея създава усещането за развитие и стойност.

Времето не се движи линейно, започваме от края на деня. Тръгваме първо в обратен ред. Минаваме през събитията, чертаем образи, припомняме си емоции. Задаваме си въпроси за качествена саморефлексия.

Техниката позволява да се прави ежедневно вечер, преди лягане. За много кратко време ще можеш да правиш обзор на деня.


Достъпно и на твоя телефон

ВЗЕМИ В КОМПЛЕКТ

Също може да ви хареса…

top
© 2017 Марков колеж.Всички права запазени.